Hiển thị 1–12 của 21 kết quả

Giá chỉ từ: 600.000

Nấm Lim Xanh

Nấm lim xanh loại 2

Giá chỉ từ: 2.500.000

Nấm Lim Xanh

Nấm lim xanh loại 1

Giá chỉ từ: 3.300.000

Tam Thất

Lá tam thất

Giá chỉ từ: 350.000
Giá chỉ từ: 600.000
Giá chỉ từ: 250.000
Giá chỉ từ: 0

Đặc sản Tây Bắc

Tinh bột nghệ

Giá chỉ từ: 700.000
Giá chỉ từ: 2.500.000

Đặc sản Tây Bắc

Ba kích rừng

Giá chỉ từ:

Đặc sản Tây Bắc

Rượu nếp quê

Giá chỉ từ: 45.000

Đặc sản Tây Bắc

Rượu Ngô

Giá chỉ từ: 50.000