Hiển thị một kết quả duy nhất

Có rất nhiều sản vật có thể ngâm rượu ngon mà lại tốt cho sức khỏe như củ tam thất, ba kích rừng hay củ đinh lăng

Đồ ngâm rượu

Tam thất rừng

0

Đồ ngâm rượu

Củ tam thất tươi

800.000

Đặc sản Tây Bắc

Ba kích rừng

Đặc sản Tây Bắc

Đinh Lăng

300.000

Đặc sản Tây Bắc

Rượu nếp quê

45.000

Đặc sản Tây Bắc

Rượu Ngô

50.000